Indeks Jakości Powietrza
2018 - 2022 | Spomlek Administracja | Łukasz Kwaśny
Czas generowania strony: 0.012 sekundy

22 Maja 2:00 - IJP: 69 - Jakośc powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum.Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.
IJP – Indeks Jakości Powietrza - ocena na podstawie danych występowania pyłów
Ładowanie...
Legenda:
Ładowanie...
PM1 – wszystkie aerozole atmosferyczne o wielkości cząstek 1 mikrometra lub mniejszej
PM2,5 – wszystkie aerozole atmosferyczne o wielkości cząstek 2,5 mikrometra lub mniejszej, w skład których wchodzą zwykle stosunkowo reaktywne związki organiczne i nieorganiczne (np. azotan amonu)
PM10 - wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejszej, w skład których wchodzą zwykle stosunkowo obojętne chemicznie związki takie jak krzemionka i tlenki metali